Fall 21 GPL, Championship, Conferences, Academy & RIAS

16UB GPL

Player Name / ID Team Name / Code Total Goals Flight
 Nicolas Felix 
 59541-766365 
 FC Sudamerica U16B- GPL 
 0Y326-01CB6U-4660 
 10  16UB GPL 
 Lucas Stewart 
 16185-842375 
 AUSA 06 BOYS GOLD- GPL 
 0Y106-01CB6U-0016 
 8  16UB GPL 
 Camden Tidwell 
 13027-663283 
 FC Sudamerica U16B- GPL 
 0Y326-01CB6U-4660 
 6  16UB GPL 
 Canaan Doane 
 20210-004545 
 FC Sudamerica U16B- GPL 
 0Y326-01CB6U-4660 
 4  16UB GPL 
 Nicolas Esqueda 
 37863-478337 
 FC Sudamerica U16B- GPL 
 0Y326-01CB6U-4660 
 3  16UB GPL 
 Bryan Wallace 
 76124-298098 
 Georgia Impact SC 06B Elite- GPL 
 0Y145-02CB6U-0010 
 2  16UB GPL 
 Cooper Evans 
 18825-439800 
 AUSA 06 BOYS GOLD- GPL 
 0Y106-01CB6U-0016 
 2  16UB GPL 
 Fernando Vera 
 26029-161427 
 AUSA 06 BOYS GOLD- GPL 
 0Y106-01CB6U-0016 
 2  16UB GPL 
 Jesus Rojo 
 84216-280245 
 BPSC 06 Real FA Elite - B16U- GPL 
 0Y271-75CB6U-0102 
 2  16UB GPL 
 Jovany Tapia 
 17036-260932 
 AUSA 06 BOYS GOLD- GPL 
 0Y106-01CB6U-0016 
 2  16UB GPL 
 Luis Martinez 
 46558-284267 
 AUSA 06 BOYS GOLD- GPL 
 0Y106-01CB6U-0016 
 2  16UB GPL 
 Mathias Schwarz 
 36585-000903 
 FC Sudamerica U16B- GPL 
 0Y326-01CB6U-4660 
 2  16UB GPL 
 Amon Tomaro 
 40603-876590 
 MOBA- 06 Black - B16U- GPL 
 0Y314-01CB6U-0031 
 1  16UB GPL 
 Anthony Pumillo 
 11344-393344 
 FC Sudamerica U16B- GPL 
 0Y326-01CB6U-4660 
 1  16UB GPL 
 Antony Ramirez 
 73951-929802 
 FC Sudamerica U16B- GPL 
 0Y326-01CB6U-4660 
 1  16UB GPL 
 Benjamin Kellman 
 22419-831133 
 MOBA- 06 Black - B16U- GPL 
 0Y314-01CB6U-0031 
 1  16UB GPL 
 Cameron Johnston 
 44778-675120 
 FC Sudamerica U16B- GPL 
 0Y326-01CB6U-4660 
 1  16UB GPL 
 Damon Davis 
 17352-269005 
 AUSA 06 BOYS GOLD- GPL 
 0Y106-01CB6U-0016 
 1  16UB GPL 
 Jairo Rodriguez 
 87364-099117 
 AUSA 06 BOYS GOLD- GPL 
 0Y106-01CB6U-0016 
 1  16UB GPL 
 Jose Castro 
 56983-347425 
 AUSA 06 BOYS GOLD- GPL 
 0Y106-01CB6U-0016 
 1  16UB GPL 
 Joseph Van Mol 
 42692-973814 
 AUSA 06 BOYS GOLD- GPL 
 0Y106-01CB6U-0016 
 1  16UB GPL 
 Luke Rafiq 
 86075-380345 
 Georgia Storm 06B Elite - GPL 
 0Y280-02CB6U-0349 
 1  16UB GPL 
 Matlock Gemberling 
 84866-085319 
 Georgia Impact SC 06B Elite- GPL 
 0Y145-02CB6U-0010 
 1  16UB GPL 
 Nicolas Ortega 
 61645-537022 
 FC Sudamerica U16B- GPL 
 0Y326-01CB6U-4660 
 1  16UB GPL 
 Niv Oshri 
 20016-195266 
 AUSA 06 BOYS GOLD- GPL 
 0Y106-01CB6U-0016 
 1  16UB GPL 
 Noah Turner 
 83495-422437 
 Georgia Impact SC 06B Elite- GPL 
 0Y145-02CB6U-0010 
 1  16UB GPL 
 Owen McCabe 
 48131-983465 
 AUSA 06 BOYS GOLD- GPL 
 0Y106-01CB6U-0016 
 1  16UB GPL 
 Steven Reyes 
 40976-150392 
 BPSC 06 Real FA Elite - B16U- GPL 
 0Y271-75CB6U-0102 
 1  16UB GPL 
 Will Staples 
 19863-382398 
 FC Sudamerica U16B- GPL 
 0Y326-01CB6U-4660 
 1  16UB GPL 


Printed On: Tuesday, February 20, 2024  5:19:40 PM